Welkom bij Kabokkio

 

Beste ouder(s)

De evolutie in onze maatschappij zorgt ervoor dat de taak van een school verder reikt dan haar schoolwerkplan.
De vzw KABOST wil binnen haar pedagogische visie tegemoetkomen aan de opvangproblematiek die er op dit moment in Vlaanderen bestaat.

logo Kabost vzwNaast de verdere professionalisering van de voor- en naschoolse opvang, zullen wij ook tijdens de vakantieperiodes een gedifferentieerd aanbod doen in de verschillende vestigingsplaatsen van KABOST.
Het zal gaan om een zinvolle invulling van die periodes, waarbij de gevarieerde ontspanning met deskundige begeleiding, hoofdzaak blijft.

Inschrijven paasbreaks

Samen kijken we uit naar een educatief verantwoorde vrijetijdsbesteding in 2018-2019.

Flor Vanroye

voorzitter vzw KABOST

 

Wij zijn met vakantie van 6 juli tot 11 augustus. Daarna kan u ons voor de vakantiebreaks terug bereiken op 0496 79 77 51. Wij wensen iedereen een zonnige, ontspannende vakantie toe.

Het Kabokkioteam