Educatief aanbod

Vanaf 2016 starten we in de verschillende scholen met een naschools educatief aanbod. 
Het educatieve aanbod duurt telkens 10 weken tenzij anders vermeld. De kostprijs bedraagt € 50 per 10 sessies. Ook hiervan ontvangt u nadien een fiscaal attest.
Inschrijvingen gebeuren via de website.
Alle activiteiten sluiten aan bij de schooluren of de studie. Alle praktische info omtrent het brengen en afhalen krijgt u na het inschrijven.

-->

Vanaf begin januari 2019 organiseren we voor de Katholieke Basisscholen, die behoren tot VZW KABOST, samen met het secundair onderwijs, Katholieke Centrumscholen Sint-Truiden (KCST) en het stadsbestuur Sint-Truiden, een nieuwe cursus typelessen voor onze leerlingen van het 6de leerjaar.

Deze cursus start op maandag 7 januari 2019.

In een reeks van 10 sessies leren we de kinderen via klavierlessen het typen op een computer beheersen. (max 36 inschrijvingen)

 

 

-->