Buitenschoolse opvang - opvangregeling per school

Onder buitenschoolse kinderopvang verstaan we opvang tijdens het schooljaar voor kinderen van 2,5 tot 12 jaar buiten de reguliere schooluren, met name de uren 'voor het begin' en 'na het einde' van een schooldag.

In alle katholieke basisscholen van Sint-Truiden wordt er buitenschoolse opvang georganiseerd. Hieronder vindt u een overzicht van alle scholen van het katholieke onderwijs. U vindt op de website van elke school alle informatie inzake buitenschoolse opvang die voor die school van toepassing is.

Klik door naar de website van de school voor meer info. 

 

Centrumscholen

Basisschool H.Hart – Sint-Trudo
www.hhartsinttrudo.be
 
Basisschool Sint-Rita
www.sint-ritaschool.be
 
Basisschool Klim-Op
www.basisschoolklimop.be

Randscholen

’t Zonnetje Melveren
www.basisschoolmelveren.be
   
’t Vlindertje Velm
www.vlindertjevelm.be
   
De Boomhut Brustem / Aalst
www.basisschooldeboomhut.be

Buitengewoon Onderwijs

Sint-Jan-Berchmansschool
www.berchmansschool.be