Algemeen

1. Inleiding

Het project Kabokkio is ontstaan vanuit  de Katholieke scholen die behoren tot de vzw KABOST (Katholiek Basisonderwijs Sint-Truiden).  Hieronder volgt een overzicht van de officiële hoofdzetel van deze scholen.

Centrumscholen

Basisschool H.Hart – Sint-Trudo
Stenaertberg 2
3800 Sint-Truiden
www.hhartsinttrudo.be
 
Basisschool Sint-Rita
Gorsemweg 59
3800 Sint-Truiden
www.sint-ritaschool.be
 
Basisschool Klim-Op
Gootstraat 12
3800 Sint-Truiden
www.basisschoolklimop.be

Randscholen

Basisschool ’t Zonnetje Melveren
Schoolstraat 8
3800 Sint-Truiden
www.basisschoolmelveren.be
   
Basisschool ’t Vlindertje Velm
Halingenstraat 49
3806 Velm
www.vlindertjevelm.be
   
Basisschool De Boomhut Brustem / Aalst
Kapelhof 8
3800 Sint-Truiden
www.basisschooldeboomhut.be

Buitengewoon Onderwijs

Sint-Jan-Berchmansschool
Schepen Dejonghstraat 55
3800 Sint-Truiden
www.berchmansschool.be

Het doel van KABOKKIO is enerzijds de voor- en naschoolse opvang op een kwaliteitsvolle en pedagogisch verantwoorde manier vormgeven, anderzijds richten wij ons tot het aanbieden van een vakantieprogramma voor de leerlingen van onze scholen. Dit vakantieprogramma bestaat uit het organiseren van gewone dagopvang, vakantiebreaks en een  zomerschoolweek. Enkel kinderen die ingeschreven zijn in het Katholiek Basisonderwijs van Sint-Truiden die behoren tot één van de scholen van vzw KABOST, kunnen gebruik maken van dit aanbod.

In het beleidsplan plaatsen wij een aantal kwaliteitscriteria hoog in het vaandel, met name flexibiliteit, individualiseren, stimuleren, bewegingsvrijheid, zelfstandigheid, ontwikkelen van zelfzekerheid, veiligheid en creëren van geborgenheid.
Net zoals ons onderwijskundig aanbod zal ook de opvang openstaan voor ‘kinderen met een specifieke zorgbehoefte’.  We doen dit in zoverre de grenzen van de groep en het pedagogische klimaat het toelaten.   

Wij streven continu naar het optimaliseren van de opvang in onze scholen. Door de nauwe samenwerking binnen onze VZW  is er een permanente doorstroming van ervaringen, informatie en probleemoplossingen. We laten ons tevens steunen door externe diensten en organisaties om doelgericht bijscholing te volgen en te geven.

 

2. Het organiserend bestuur VZW Kabost

De Maatschappelijke Zetel van vzw KABOST is gelegen in de Plankstraat 16, 3800 Sint-Truiden. Kabokkio is een project dat haar draagvlak krijgt vanuit vzw KABOST.

° Dagelijks bestuur en verantwoordelijkheden binnen de commissies

Vanroye Flor voorzitter Vanroye.Flor@telenet.be
Schoofs Emile ondervoorzitter Emile­_Schoofs@hotmail.com
Boonen Francis financieel Francis.Boonen@telenet.be
Ies Herrygers pedagogisch ies.herrygers@telenet.be
Thijs Albert algemeen thijs.albert@telenet.be
Lammens Luk algemeen lammens.luk@telenet.be

° Leden van de algemene vergadering

Leers Etienne etienne_leers@telenet.be
Hendricx Jo joenmien@live.be
Vanleeuw Liliane lilianevanleeuw@yahoo.com
Gennez Robert robert.gennez@telenet.be
Poukens Filip Poukens.Filip@telenet.be
Hombroux Ann ann.hombroux@hotmail.com
Crevits André crevitsa44@hotmail.com
Swerts Roger rogerswerts@telenet.be
Stivigny Christian Christian.Stivigny@boerenbond.be
Desmet Guy guy.desmet@telenet.be
Nagels-Coune Trudo Trudo.Nagels-Coune@pandora.be
Helaers Frida Frida.Helaers@telenet.be
Nickmans Christiaan christiaan.nickmans@telenet.be
Vandenborne Rosette rosette.vandenborne@telenet.be

° Bestuursleden project Kabokkio

Vanroye Flor Vanroye.Flor@telenet.be
Hombroux Ann ann.hombroux@hotmail.com
Stivigny Christian Christian.Stivigny@boerenbond.be
Poukens Filip filip.poukens@belgacom.net
Zimmermann Marijke marijke.zimmermann@zimmermann-law.be
Kristel Croes info@kabokkio. be
   

° Projectcoördinator Kabokkio

Kristel Croes   info@kabokkio.be

° Directies van de werkgroep Kabokkio

Directeur Philip Marguillier voor basisschool Klim-Op
Directeur Martine Maertens voor basisschool H. Hart-Sint-Trudo
Directeur Luc Kempeneers voor basisschool Sint-Rita
Directeur Petra Tits voor basisschool De Boomhut Brustem 
Directeur Hilde Van den Boer voor basisschool Vlindertje Velm
Directeur Annemie Decat voor basisschool Zonnetje Melveren
Directeur Bart Porreye voor Sint-Jan-Berchmansschool
Kristel Croes voorzitter werkgroep

 

3. Contact en info

Voor alle vragen en inlichtingen (inschrijvingen, administratieve, sociale en personeelsaangelegenheden en de algemene werking van Kabokkio,…) kan u steeds terecht in de school van uw kind of bij de coördinator van het project Kabokkio Kristel Croes.
U vindt actuele informatie op de website van uw school of via www.kabokkio.be (vanaf 1/01/2016). 

 

4. Geldelijke bepaling i.v.m. verzekering

VZW Kabost beschikt over een verzekering (IC verzekeringen, Handelsstraat 72, 1040 Brussel) met betrekking tot de gebouwen, de burgerlijke aansprakelijkheid voor personeel en kinderen alsook een verzekering tegen lichamelijke ongevallen voor kinderen die behoren tot de vzw KABOST. Er is een mogelijkheid tot inzage van de polis op de maatschappelijke zetel na aanvraag via mail bij Christiaan Nickmans (christiaan.nickmans@telenet.be) of bij de coördinator Linda Severy (info@kabokkio.be).
Aangiften van schadegevallen of ongevallen gebeuren via de coördinator en/of via de plaatselijke school binnen een periode van 24 uur na het gebeuren.