Drie pijlers binnen Kabokkio

Pijler 1: de voor- en naschoolse kinderopvang tijdens de schooldagen => educatief aanbod

U vindt de actuele openingstijden, sluitingsdagen en de tarieven van de voor- en naschoolse opvang voor uw kind op de website van de school. In alle scholen en hun vestigingen waarvan de opvang wordt georganiseerd door de vzw KABOST gelden dezelfde tarieven. Wij bieden voor- en naschools maximum 45 minuten gratis opvang aan. Scholen die samenwerken met Tutti Frutti (stadsopvang) wijken hier van af.
In de toekomst vereenvoudigen we de administratie onder andere door meer te centraliseren. Eventuele veranderingen die zullen doorgevoerd worden, komen enkel ten goede van onze kinderen. 
Naast de klassieke opvang is er ook een educatief aanbod ter beschikking voor onze leerlingen. U wordt hiervan via de school op de hoogte gebracht.

 

Pijler 2: de vakantiebreaks

Vakantiebreaks organiseren we in thema’s voor kinderen van 2,5 tot 12 jaar.  
Er wordt met niveaugroepen gewerkt met een beperkt aantal kinderen per groep. Voor de allerkleinsten voorzien we extra ondersteuning.
De richtprijs voor een break is € 115. Afhankelijk van de inhoud kan deze prijs veranderen. Na de betaling en het verstrijken van de breaks worden er fiscale attesten afgeleverd. Er is een mogelijkheid voor sociale tarieven. De voorwaarden zijn vooraf bepaald. Voor verdere informatie hieromtrent mag u zich richten tot de projectcoördinator.
De locatie van een break is afhankelijk van enerzijds het thema en anderzijds het aantal inschrijvingen. U wordt u hiervan op voorhand op de hoogte gebracht.
De inschrijvingen voor de paasvakantie gebeuren in februari en/of maart, die voor de zomervakantie in mei.  De manier waarop u kan inschrijven wordt kenbaar gemaakt via een folder en via deze website www.kabokkio.be
De inhoud van de breaks wordt vooraf bekendgemaakt, maar kan afwijken (afhankelijk van het weer en het aantal inschrijvingen).

 

Pijler 3: de zomerschool

De zomerschool of summerschool richt zich naar leerlingen vanaf het 5de leerjaar. In het beleidsplan is ook een uitbreiding voor jongeren tot en met 14 jaar opgenomen.
De inhoud van de zomerschool varieert van jaar tot jaar. Bij de invulling van deze inhouden houden wij onderstaande uitgangspunten voor ogen:

(geënt op de strategische doelstellingen van de beleidsnota onderwijs en vorming 2009-’14, operationele doelstellingen NVT)

De richtprijs voor een zomerschool is € 115. Afhankelijk van de inhoud  kan deze prijs veranderen. Na de betaling en het verstrijken van de zomerschool worden er fiscale attesten afgeleverd. Er is een mogelijkheid voor sociale tarieven. De voorwaarden zijn vooraf bepaald. Voor verdere informatie hieromtrent mag u zich richten tot de projectcoördinator.

De locatie van een zomerschool is afhankelijk van enerzijds het thema en anderzijds het aantal inschrijvingen. De organisatie bepaalt de locatie op basis van de inhouden van de zomerschool. U wordt hiervan tijdig op de hoogte gebracht.

De inschrijvingen voor de zomerschool gebeuren in mei.  De manier waarop u kan inschrijven wordt kenbaar gemaakt via een folder en/of via deze website www.kabokkio.be.

De inhoud van de zomerschool bevat een gezonde afwisseling tussen leervakken, taal, sport en ontspanning. 
Elke zomerschool legt een accent op één of ander item. Zo zullen talen, wetenschap en techniek steeds terug te vinden zijn. 

Vooraf maken we kenbaar waar de nadruk in het aanbod op gelegd zal worden.